مدرس فرایند کسب و کار مدرس BMPS

دوره سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS) چه دوره ای است؟

 

دوره سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS) یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

 

درباره دوره:

 

مدیریت فرآیند کسب وکار یک روش ساختار یافته و سیستماتیک برای تحلیل، توسعه، کنترل و مدیریت فرآیند با هدف توسعه کیفیت محصولات و خدمات می باشد. فرآیند مجموعه فعالیتهای متوالی و مرتبط به هم بوده که محصول خاصی را به وجود می آورد و برای ایجاد این محصول به درون داده های خاصی (ورودی) نیاز دارد که زمینه را برای درست عمل نمودن آن فراهم می سازند.فرآیند، یک سری منطقی از تراکنش های مرتبط با یکدیگر است که ورودی را به نتایج و خروجی ها تبدیل می کند. فرآیندهای موجود در هر سازمان برای دستیابی به ماموریت سازمان طراحی شده اند، تا با عملکرد بهتر نیازهای اساسی مشتریان را تأمین نمایند. برای پاسخگویی به نیازها و خواسته های مشتریان باید فرآیندهای موجود کارایی و اثر بخشی لازم را داشته باشند. یک فرآیند زمانی کارایی لازم را خواهد داشت که بصورت درست انجام گیرد و زمانی از اثر بخشی برخوردار خواهد بود که بصورت درست انتخاب و طراحی شده باشد. فرآیند، معرف یک یا دسته ای از فعل و انفعالات است که به منظور تبدیل داده ها به باز داده ها انجام می گیرد.

 

آموزش: مطالب این دوره در120 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

 

آشنایی با اصول مدیریت کسب و کار

شناخت فرآیندهای کاری

شناخت مبانی BPMS

ثبت نام و افزودن گواهینامه ها 

سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS) آشنایی با سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS) دوره ی سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)

سرفصل دوره ها

فصل اول     

 

آشنایی با کسب و کار

مزایای کسب وکارهای کوچک در رشد اقتصاد کشورها    

مدیریت زنجیره تامین در اجرای کسب و کار الکترونیک    

تصمیم‌گیری در مورد کسب و کار‏    

بنگاه های کسب و کار    

کسب و کار خانگی    

کسب و کار روستایی    

کسب و کار اینترنتی    

کسب و کار خدماتی    

کسب و کارهای کوچک    

عوامل موفقیت در راه اندازی کسب و کار    

فصل دوم

 

 سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار    

تاریخچه BPMS    

مدیریت فرآیندهای تجاری (BPM)    

انواع فرآیندها    

درخواست‌های مالی    

بازاریابی سفارشات    

تدارکات تحویل    

از مسئله تا قطعنامه    

تاییدیه نرم‌افزار    

نرم‌افزار BPMS و توسعه فرآیندهای اداری    

یکپارچگی با اتوماسیون اداری    

فناوری BPM    

نتایج حاصل از اجرای مدیریت فرآیند    

چرخه حیات BPMS    

راهکار BPMS    

فصل سوم 

 

کاربرد BPMS در سازمان ها    

برخی از مشکلات سیستمهای سنتی    

سیستمهای مدیریت فرآیند کسب و کار BPMS    

فرآیند سنتی توسعه نرمافزارهای کاربردی    

فرآیند تولید نرم افزارهای کاربردی با استفاده از الگوی BPMS    

اهم دستاوردهای مجهز شدن به BPMS    

جایگاه BPMS در سازمان    

سناریوهای بکارگیری BPMS    

ابزارها و موتورهای BPMS    

گامهای پیاده سازی BPMS در سازمان    

گردش کار    

تفاوتهای WFMS با BPMS    

سیستمهای BPMS    

تفاوتهای ERP با BPMS    

مقدمات راه اندازی BPMS در سازمان    

آنالیز داده های مربوط به ارزیابی آمادگی سازمان    

راهنمای خرید یک BPMS مناسب    

وضعیت BPMS در جهان    

وضعیت BPMS در ایران    

فصل چهارم 

 

یکپارچگی سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار با سیستم مدیریت محتوا    

مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)    

سیستم مدیریت محتوا (CMS)    

ایجاد یکپارچگی    

داده ها کجا ذخیره می شوند - در BPM یا CMS    

واسط کاربری برای وظایف کجا است - در BPM یا CMS    

مدیریت فرآیندهای کسب و کار (RayBPMS)    

فرآیندهای عملیاتی    

بلوغ فرایندهای کسب و کار    

سیستم های فرآیندی    

رویکرد رایورز در توسعه سیستم های اطلاعاتی فرآیند مدار    

تفاوت اجزا و تشکیلات در مدیریت فرآیند کسب‌وکار (BPM)    

مستندسازی فرآیند تجاری    

بهره بردن از مدیریت فرآیند کسب‌وکار (BPM)    

فصل پنجم 

 

نمادها در زبان مدلسازی BPMN    

مقدمه ای بر BPMN    

مزایایمنبع : مدرس TRIZ تریز دوره تریز آموزش تریز TRIZ تکنیک تریز |مدرس فرایند کسب و کار مدرس BMPS
برچسب ها : مدیریت ,کار  ,سیستم ,فرآیند ,فرآیندهای ,فرایندهایب ,سیستم مدیریت ,کار  bpms ,مدیریت فرایندهایب ,مدیریت فرآیندب ,مدرس فرایندب ,سیستم مدیریت فراین